De Rode Roos in de vuist

PATRICK DE SMEDT
patrick.de.smedt@telenet.be Nieuwsbrief nr. 4 – 22/08/2012
  Vrienden,
  ‘De rode roos in de vuist’ werd de weloverwogen titel van het boek over de
geschiedenis van het socialisme in Aalst.
Dit krachtig symbool hangt nog steeds prominent in het Volkshuis, hoewel
sp.a nationaal het al lang verving door een meer verfijnd, mooi stilistisch roosje.
  Wij kozen bewust voor een verwijzing naar een socialisme waarin de gebalde
vuist symbool staat voor de strijd tegen onrecht en ongelijkheid.
  Tevens is de titel een verwijzing naar het vastberaden socialisme dat in de
regio Aalst meer dan een eeuw de geschiedenis mee bepaalde. Of de vaste wil
doorheen de jaren van vele kameraden, sociale verenigingen en verschillende
coöperaties om op basis van sociale ideeën de maatschappij stapsgewijs te
verbeteren.
  Wat zou Aalst, de ‘fabrieksstad Aalst’, bekend tot over de grenzen voor de
aanhoudende arbeidsstrijd, zijn zonder het socialisme, dat ontvoogding en meer
sociale rechtvaardigheid bracht.
  ‘De rode roos in de vuist’ is ook hét symbool dat socialisten, niet alleen de leiders
maar ook de militanten, verenigt in een zo mooi gedachtegoed.
  De gewone ‘kleine’ man en vrouw, die zich ondanks de risico’s dag na dag met
overtuiging hebben ingezet voor een beter leven in Aalst, krijgen in het boek
een gezicht.
  Zij waren het die doorheen de geschiedenis naamloos streden ten koste van
vele offers:
ondergaan van verbaal en fysiek geweld, kinderarbeid en slecht arbeidsom-
standigheden, loonsverlaging en broodroof, vrijheidsberoving, honger en armoede,
de hoon van andersdenkenden…
  Zij, de massa, het proletariaat, de basismilitanten, die vochten om hun kinderen
en kleinkinderen een betere wereld te bezorgen met minder materiële zorgen en
meer socioculturele ontwikkeling.
  Zij die meegedragen op een wereldwijde sociale golf opkwamen voor hun ideaal.
  ‘De rode roos in de vuist’ is het eerste boek over de geschiedenis van het
socialisme in Aalst.
  Geschiedenis die in Aalst steevast gedomineerd wordt door de tragische figuur
van priester Daens, wiens partij trouwens het socialisme nodig had om kort-
stondig kiem te kunnen schieten.
  Louis Paul Boon focuste voor al op de gebroeders Daens.
  Bert Van Hooricks biografie ‘In tegenstroom’ handelde vooral over zijn communis-
tische periode tot bij zijn overstap naar de BSP.
Hoewel hij met de voorbereiding van een vervolg bezig was, is het er spijting
genoeg niet meer van gekomen.
  Met die vaststellling hebben wij Marc Uyttersprot (als niet-millitant en niet
academicus) overtuigd en het vertrouwen gegeven om dit historisch hiaat in
onze stad op te vullen.
  We zijn er hem meer dan dankbaar voor.
  Marc is een beminnelijk man, een man van zijn woord.
  De volkshuisbranden hadden een schat aan archieven vernietigd.
  Toch heeft hij zo’n zeven jaar al zijn vrije tijd besteed aan het nooit eindigend
opzoekingswerk, om uiteindelijk nog alle overgebleven en verspreide gegevens
samen te brengen tot een leesbaar geheel.
  Marc bewijst een grote dienst aan de socialistische beweging en aan de hele
Aalsterse gemeenschap.
  ‘De rode roos in de vuist’ is geen wetenschappelijk werk met enkel feitenmateriaal,
  namen, data- en cijfergegevens en is alsdusdanig ook vatbaar voor kritiek.
  Het is eerder een leesboek geworden met geestige anecdotes en aandacht voor
het leven van alledag in de toen heersende sociaal-economische en politieke
context.
  Het boek bestrijkt zo een periode van bij het ontstaan van de socialistische
actie in de 19de eeuw, met later drie socialische burgemeesters tot wanneer Aalst
eindelijk zijn eerste socialistische minister mag leveren.
  ‘De rode roos in de vuist’ werd een boek over leven, werken, wonen, feesten en …
  strijden.
  Een boek over Aalstenaars die droomden en geloofden in een betere wereld.
  Een boek over verwezenlijkingen en ontgoochelingen.
  Een boek over solidariteit en kameraadschap.
  Een boek over kansen geven en kansen grijpen.
  Een boek over de vakbeweging, het ziekenfonds en de partij.
  Een boek over de coöperatieven, de volkshuizen, de rode valken, de jongeren- en
vrouwenbeweging, de turnkring, de toneelbond, de harmonie en het trommel-
  korps.
  Kortom een boek over de socialistische beweging, de hele Aalsterse socialistische
familie.
  Als sp.a voorzitters van Groot Aalst en Aalst Centrum kunnen wij u dit werk
aanbevelen als katalysator en inspiratie voor verdere inzet, vandaag en morgen.
  ‘De roos in de vuist’ is een must voor elk overtuigend socialist, maar ook voor
elke Aalstenaar begaan met de sociale geschiedenis van onze stad.
  Het is tegelijkertijd een naslagwerk voor iedere Vlaming voor wie solidariteit met
de zwakkeren geen holle slogan is.
  De geschiedenis is nog niet ten einde en het socialisme is nooit af.
  Het moet zich blijven aanpassen aan steeds wijzigende maatschappelijke
ontwikkelingen.
  Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd om die te herhalen, schreef de
filosoof Santayana.
  Vele oude maar ook nieuwe vormen van ongelijkheid, onverdraagzaamheid,
haat en discriminatie dienen zich aan.
  Geconfronteerd met een nieuwe opgang van rechts populisme en eng-nationalisme
moeten we ons de strijd van onze voorgangers meer dan ooit blijven herinneren
en op actuele wijze voortzetten.
  Wij zijn hen hiervoor dankbaar.
  Tegelijk zijn we vastberaden om dat sociaal engagement via onze deelname aan
het bestuur van onze stad met alle kracht en overtuiging verder te zetten, met
  … ‘de roos in de vuist!’
  Veel leesgenot!
  Dirk De Pauw                                              Patrick De Smedt
  Voorzitter sp.a Groot Aalst                            Voorzitter sp.a Aalst Centrum
  Voorintekenen voor het boek ‘De rode roos in de vuist’ kan nog tot en met
30 september aan 40€ (latere verkoopprijs 45€)

Men kan zijn contactgegevens doorgeven aan Patrick De Smedt
via mail patrick.de.smedt@telenet.be of telefonisch 0475 84 74 12

  Het rekeningnummer waarop men vooraf moet overschrijven is
  BE38 8601 1660 3072 op naam van ‘Boek Curieus’ met mededeling
Boek + naam + adres
    

  V.U. Curieus Aalst, voorzitter Walter De Rijck, Vondelbeekstraat 13 Hofstade

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s